tak se jmenuje projekt, který spočívá ve virtuálním znovuvynoření Dolní Vltavice nad hladinu Lipna. V sobotu 21. září 2019 se v Dolní Vltavici uskuteční slavnost, jejímž vyvrcholením se stane po setmění virtuální znovuvynoření Dolní Vltavice nad hladinu Lipna v rámci velké multimediální show. Záštitu nad slavností převzala paní Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, a JUDr. Ivana Červenková, velvyslankyně České republiky ve Vídni.

Dolní Vltavice zažila pohnuté dějiny. Byla založena ve 13. století zvíkovským purkrabím Hirzem, který ji roku 1268 daroval klášteru ve Zlaté Koruně. V roce 1930 zde žilo 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Po 2. světové válce došlo k odsunu původních německy mluvících obyvatel. V letech 1956-57 zanikla téměř celá obec zatopením vodami lipenského jezera. Pod hladinou leží rozlehlé náměstí, kostel, fara, hřbitov, škola, radnice, několik hospod, řemeslné dílny i obytná stavení.

Vyvrcholení projektu se uskuteční 21. září 2019 na slavnosti, která se bude konat na místě bývalé obce přímo u lipenského jezera. Zahájení bude v 15 hodin, a to proslovy VIP hostů a požehnáním a společnou modlitbou s opatem kláštera Schlägl, dr. Martinem Felhoferem a provinciálem Karlskirche ve Vídni dr. Martinem Pastrňákem, OCr. Účastníci akce se mohou těšit na přednášku o historii obce, křest brožury o Dolní Vltavici nebo výstavu dolnovltavických archiválií, dále na hudební produkce a vystoupení folklorních souborů. Připraven bude i doprovodný zábavní program pro děti. Se západem slunce zazní na břehu Lipna skladby v podání symfonického orchestru a několik překvapení. Po úplném setmění vystoupí pomocí velké multimediální show Dolní Vltavice virtuálně nad hladinu Lipna, za doprovodu původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí). Slavnosti se zúčastní mnozí rodáci z Dolní Vltavice.

Projekt je uskutečňován v rámci přeshraniční spolupráce s partnery v Rakousku, kde se partnerem stala obec AIGEN-SCHLÄGL a s partnery v Bavorsku se spolkem VEREIN DER HEIMATTREUEN BÖHMERWÄLDLER e.V. a obcí ČERNÁ V POŠUMAVÍ.

Projekt je podpořen prostředky INTERREG Česká republika-Rakousko a INTERREG Česká republika-Svobodný stát Bavorsko - EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.V první fázi projektu byla pomocí vrstevnic III. vojenského mapování a mapy ZM 10 vytvořena tehdejší vektorová mapa, ze které byl vyinterpolován digitální model území. V druhé fázi vývoje modelu byl přes digitální model terénu přetažen letecký snímek z 50. let. Následně byly shromážděny veškeré fotografické a jiné materiály. V poslední fázi byly vymodelovány jednotlivé objekty obce na základě katastrálních map, získaných snímků a jiných faktografických materiálů.

PŘÍBĚHY DOLNÍ VLTAVICE

Pojďte s námi putovat po stopách Dolní Vltavice.

Pověst

Kostel sv. Linharta

Hřbitovní kaple

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Most

Městský pranýř

Modlidba za Šumavu a svátý Florian v Dolní Vltavici

Dolnovltavické posvícení na Anděla Strážce

Spolek vojenských veteránů v Dolní Vltavici

O lípě ze šumavské krajiny

GALERIE

Prohlédněte si zdařilé přeměny historie do skutečnosti!

MAPA ZANIKLÝCH MÍST

Prohlédněte si zaniklá místa na mapě. Pro mobilní verzi a mapu na celou obrazovku klikněte zde.
Zdroje použitých dat: Kontaminovaná místa, Český úřad zeměměčičský a katastrální (historické a současné ortofoto, mapa ZM 10), Zaniklé obce a kronikář obce Ing. František Záhora (2019).VIRTUÁLNÍ MODEL

Prohlédněte si naši rekonstrukci ve 3D.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro zprávu využijte náš kontaktní formulář:

Dolní Vltavice žije, z.s.

KontaktIng. Ema Kondysková
Dolní Vltavice 225 (Pension Calla)
382 23 Černá v Pošumaví