DOLNÍ VLTAVICE ŽIJE!

tak se jmenuje projekt, který spočívá ve virtuálním znovuvynoření Dolní Vltavice nad hladinu Lipna. V sobotu 21. září 2019 se v Dolní Vltavici uskuteční slavnost, jejímž vyvrcholením se stane po setmění virtuální znovuvynoření Dolní Vltavice nad hladinu Lipna v rámci velké multimediální show. Záštitu nad slavností převzala paní Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, a JUDr. Ivana Červenková, velvyslankyně České republiky ve Vídni.

Dolní Vltavice zažila pohnuté dějiny. Byla založena ve 13. století zvíkovským purkrabím Hirzem, který ji roku 1268 daroval klášteru ve Zlaté Koruně. V roce 1930 zde žilo 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Po 2. světové válce došlo k odsunu původních německy mluvících obyvatel. V letech 1956-57 zanikla téměř celá obec zatopením vodami lipenského jezera. Pod hladinou leží rozlehlé náměstí, kostel, fara, hřbitov, škola, radnice, několik hospod, řemeslné dílny i obytná stavení.

Vyvrcholení projektu se uskuteční 21. září 2019 na slavnosti, která se bude konat na místě bývalé obce přímo u lipenského jezera pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje a JUDr. Ivany Červenkové, velvyslankyně České republiky v Rakousku. Zahájení bude v 15 hodin, a to proslovy VIP hostů a požehnáním a společnou modlitbou s opatem kláštera Schlägl, dr. Martinem Felhoferem a provinciálem Karlskirche ve Vídni dr. Martinem Pastrňákem, OCr. Účastníci akce se mohou těšit na přednášku o historii obce, křest brožury o Dolní Vltavici nebo výstavu dolnovltavických archiválií, dále na hudební produkce a vystoupení folklorních souborů. Připraven bude i doprovodný zábavní program pro děti. Se západem slunce zazní na břehu Lipna skladby v podání symfonického orchestru a několik překvapení. Po úplném setmění vystoupí pomocí velké multimediální show Dolní Vltavice virtuálně nad hladinu Lipna, za doprovodu původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí). Slavnosti se zúčastní mnozí rodáci z Dolní Vltavice.

Projekt je uskutečňován v rámci přeshraniční spolupráce s partnery v Rakousku, kde se partnerem stala obec AIGEN-SCHLÄGL a s partnery v Bavorsku se spolkem VEREIN DER HEIMATTREUEN BÖHMERWÄLDLER e.V. a obcí ČERNÁ V POŠUMAVÍ.

Projekt je podpořen prostředky INTERREG Česká republika-Rakousko a INTERREG Česká republika-Svobodný stát Bavorsko - EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.Organizační pokyny:


Pro diváky, kteří přijedou vlastními auty z české strany, je zajištěno parkování na louce za kapličkou Stini.

Z Černé v Pošumaví AN pojede do Dolní Vltavice před zahájením slavnosti mimořádný autobus, a to ve 14:00 hod., 14:30 hod. a 18:00 hod., stejně tak po ukončení slavnosti z Dolní Vltavice do Černé v Pošumaví.

Na rakouské straně pojede autobus ze Schläglu přes Aigen na Kyselov ve 12:45 hod., 13:30 hod. a 14:15 hod. (Musikverein Aigen-Schlägl), odkud se bude pokračovat přívozem do Dolní Vltavice. Stejně tak i cesta zpátky.

Případné změny v časech odjezdu autobusů budou zveřejněny před akcí na webových stránkách www.dolnivlatvicezije.cz a na facebookové stránce Dolní Vltavice žije - Untermoldau lebt.

Občerstvení bude zajištěno formou stánkového prodeje.
V první fázi projektu byla pomocí vrstevnic III. vojenského mapování a mapy ZM 10 vytvořena tehdejší vektorová mapa, ze které byl vyinterpolován digitální model území. V druhé fázi vývoje modelu byl přes digitální model terénu přetažen letecký snímek z 50. let. Následně byly shromážděny veškeré fotografické a jiné materiály. V poslední fázi byly vymodelovány jednotlivé objekty obce na základě katastrálních map, získaných snímků a jiných faktografických materiálů.
Untermoldau lebt!

Das Fest der Wiedererhebung von Untermoldau über den Wasserspiegel des Lipno-Stausees

Am Samstag, den 21. September 2019 findet in Dolní Vltavice (Untermoldau) bei Černá v Pošumaví ein Fest statt, an dem tschechische, österreichische und bayerische gebürtige Untermoldauer teilnehmen. Das Fest steht unter der Schirmherrschaft von Mag. Ivana Stráská, Hauptfrau der Südböhmischen Region, und Dr. iur. Ivana Červenková, Botschafterin der Tschechischen Republik in Österreich.

Untermoldau erlebte eine turbulente Geschichte, darunter die Vertreibung der deutschsprachigen Einwohner nach dem Zweiten Weltkrieg und die anschließende Überflutung mit dem Wasser des Lipno-Staudamms. Unter dem Wasserspiegel befindet sich ein großer Marktplatz, die Kirche, Pfarrhaus, Friedhof, Schule, Rathaus, Wirtshäuser, Handwerksstätten und Häuser…

Das Fest beginnt um 15 Uhr mit Festreden, Segnung des Ortes und mit gemeinsamen Gebet. Es folgt eine Präsentation der Geschichte von Untermoldau, Vorstellung der zweisprachigen Broschüre über die Geschichte von Untermoldau, Ausstellung von untermoldauer Archivalien, weiter Musikproduktion, Folkloreaufführung, Unterhaltungsprogramme für Kinder usw.

Beim Dunkelwerden spielt ein Symphonieorchester, es gibt auch eine Überraschung…

Der Höhepunkt des Festes wird dann nach Einbruch der Dunkelheit die grosse multimediale virtuelle Wiedererhebung von Untermoldau über den Wasserspiegel des Moldaustausees. Es erklingt die ursprüngliche Glocke der untermoldauer Kirche des hl. Leonhard, die sich heute in Sušice in dem Kirchturm der Jungfrau Maria befindet, und der Orgel, die heute in der Kirche der Verkündigung von Jungfrau Maria in Vlachovo Březí ist.

Partner des Projekts sind auf der österreichischen Seite die Gemeinde Aigen-Schlägl, auf der deutschen Seite der Verein der heimattreuen Böhmerwäldler e.V..

Das Projekt entstand im Rahmen der grenzüberschreitenden Initiativen mit Unterstützung von INTERREG Österreich – Tschechische Republik und INTERREG - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Freistaat Bayern – Tschechische Republik, Ziel ETZ.Organisatorische Anweisungen:

Für die Zuschauer, die mit ihren eigenen Autos von der tschechischen Seite kommen, stehen Parkplätze auf der Wiese hinter der Stini-Kapelle zur Verfügung.

Aus Černá v Pošumaví fährt vor Beginn des Festes ein Bus um 14:00, 14:30 und 18:00 Uhr nach Dolní Vltavice, sowie nach Festabschluss aus Dolní Vltavice nach Černá v Pošumaví zurück.

Auf österreichischer Seite fährt der Bus aus Schlägl über Aigen nach Kyselov um 12:45, 13:30 und 14:15 (Musikverein Aigen-Schlägl) ab, von wo aus die Fähre nach Dolní Vltavice weiter fährt. So auch zurück.

Eventuelle Änderungen der Buszeiten werden vor der Veranstaltung auf der Website www.dolnivlatvicezije.cz und auf der Facebook-Seit von Dolní Vltavice žije - Untermoldau lebt veröffentlicht.

Erfrischungen werden in Form von Standverkauf angeboten.

PŘÍBĚHY DOLNÍ VLTAVICE

Pojďte s námi putovat po stopách Dolní Vltavice.

Pověst

Kostel sv. Linharta

Hřbitovní kaple

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Most

Městský pranýř

Modlidba za Šumavu a svátý Florian v Dolní Vltavici

Dolnovltavické posvícení na Anděla Strážce

Spolek vojenských veteránů v Dolní Vltavici

O lípě ze šumavské krajiny

GALERIE

Prohlédněte si zdařilé přeměny historie do skutečnosti!

MAPA ZANIKLÝCH MÍST

Prohlédněte si zaniklá místa na mapě. Pro mobilní verzi a mapu na celou obrazovku klikněte zde.
Zdroje použitých dat: Kontaminovaná místa, Český úřad zeměměčičský a katastrální (historické a současné ortofoto, mapa ZM 10), Zaniklé obce a kronikář obce Ing. František Záhora (2019).VIRTUÁLNÍ MODEL

Prohlédněte si naši rekonstrukci ve 3D.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro zprávu využijte náš kontaktní formulář:

Dolní Vltavice žije, z.s.

KontaktIng. Ema Kondysková
Dolní Vltavice 225 (Pension Calla)
382 23 Černá v Pošumaví